Företaget

1998 startades Söne Skogsbyrå av Sören Wallgren, med värdering och planläggning som huvudsakligt tjänsteutbud. Efter omorganisation och ombildningar inom företaget, drivs nu verksamheten, sedan hösten 2007, i Markbyrån Lidköping AB. Företaget har utvecklats till ett konsultföretag med markåtkomst som specialitet och de senaste fem åren har vi haft stora uppdrag inom gasledningsprojekt samt för vägverket, energibolag, lantmäteri, länsstyrelser och naturvårdsverk m.fl. Företaget engagerar för tillfället ca 5-6 personer i olika uppdrag.

Sören Wallgren som startade och driver företaget är skogsmästare med fastighetsmäklarutbildning. Han började 1986 som skogsinspektor för en skogsägareförening, med virkesinköp samt ledning av avverknings- och skogsvårdsarbeten som arbetsuppgifter. Han har därefter ca 5 års erfarenhet av mark- och tillståndsförhandlingar samt intrångs- och skadereglering av skogs- och jordbruksmark inom Vattenfallkoncernen, samt ca 5 år som fastighetsekonom inom Lantmäteriet Fastighetsekonomi (som i juli 1995 ombildades till SVEFA Svensk Fastighetsvärdering AB), innan han 1998 startade eget.