Fastighetskonsult

Markbyrån Lidköping AB är ett expanderande konsultföretag som erbjuder konsulttjänster med fastighetsrättslig, fastighetsekonomisk och fastighetsteknisk inriktning. Vi arbetar med dessa frågor inom fastighetsutveckling, infrastrukturutveckling, natur- och kulturvård, planläggning och exploatering.

Vårt verksamhetsområde är i huvudsak västra Sverige men uppdrag förekommer över hela södra Sverige.