Tjänster

I arbetet med markåtkomst i infrastrukturprojekt och vid områdesskydd för natur- och kulturvård erbjuder vi bl.a. projektledning och samordning av tillstånds- och marklösenfrågor. Vi utför intrångsvärderingar, avkastnings- och marknadsvärderingar m.m. samt förhandlar och upprättar avtal med myndigheter och enskilda fastighetsägare.

Inför belåning, försäljning och köp samt vid omarronderingar, arvsskiften och tvister m.m. hjälper vi till med rådgivning och värderingar av jord- och skogsfastigheter, inklusive byggnader, samt förhandling och upprättande av avtal m.m.