logo  
Startsida
Produktion
Kvalitet
Maskinpark
Plåtlager
Kunder
Underleverantörer
Kontakt

English

Väner Tekno AB startades av Börje Carlsson 1975 och har sedan 1980 sin verksamhet i kvarteret Järnet, Plastgatan 2 i Lidköping.

Verksamheten har sedan starten varit inriktad på prototyptillverkning och korta serier.

Efter det att den första CNC styrda fräsmaskinen införskaffades 1985 har den maskinparken utökats till totalt fyra styrda fräsmaskiner.

1996 investerades i en Thrumpf Lasermaskin som skär 3D, 2D samt rörskärning.

Företaget har sedan starten byggt ut de egna lokalerna från 350 m² till idag en yta på 1100 m²