logo  
Startsida
Företaget
Produktion
Kvalitet
Maskinpark
Kunder
Underleverantörer
Kontakt

English

Plåtlager

Väner Tekno hanterar plåt upp till 6 mm.
Vi lagerför de flesta förekommande kvalitéer
och tjocklekar, såväl obehandlad som ytbehandlad plåt.
Ansvarig för vårt plåtlager är Mathias Bohrén